Onder klein metselwerk wordt verstaan:

  • Schoorstenen
  • Rollagen
  • Gescheurde en/of kapotte stenen vervangen
  • Gevelscheuren behandelen/verankeren
  • etc.


Foto's

 
 
 
 
Rollaag vervangen
Beschadigde stenen vervangen

Totale onderhoud voor uw gemetselde gevel